Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1596784
(11)  Číslo patentu  2800 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04714727.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1596784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200300307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2004/000128 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/075795 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unomedical A/S; Birkeröd Kongevej 2, 3460 Birkeröd; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHRISTENSEN Bjarne Lasse; Stormollevej 88, DK-4600 Koge; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Jednorazové urinálne zberové vrecko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.02.2020 
   Maximálna platnosť do  26.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2008 03/2008 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 1596784
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 10.01.2008 5 3 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 06.02.2009 6 116,00 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.01.2010 7 132,50 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.02.2011 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.02.2012 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.02.2013 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.02.2014 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.02.2015 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.02.2016 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.01.2017 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.01.2018 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.01.2019 16 398,00 EUR
13 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.03.2021 18 1 062,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1596784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2007 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 23.11.2007 Typ Odoslané
4 Plná moc 15.01.2008 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.02.2008 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 1596784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku