Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1597239
(11)  Číslo patentu  4656 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04710031.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.02.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1597239 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.09.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  03003587 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.02.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/94  A61K 31/517  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/001244 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/072049 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBENDORF André Gerard; 35, rue du Gal Bethouart, F-68510 Uffheim; FR;
HENNIG Michael; Beethovenstrasse 16, 79576 Weil am Rhein; DE;
HIDBER Pirmin; Neuensteinerstrasse 12, CH-4053 Basel; CH;
RIMMLER Goesta; St. Trudpertstrasse 33, 79189 Bad Krozingen; DE;
ROHRER Franziska; Untere Wenkenhofstrasse 20, CH-4125 Riehen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Polymorf {6,7-bis (2-metoxyetoxy) chinazolin-4-yl}-(3E) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.02.2023 
   Maximálna platnosť do  11.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.04.2009 4/2009 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 1597239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2008 3 500,00 SKK
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1597239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.01.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 14.01.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 07.02.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.11.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.01.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.01.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.01.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.02.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.01.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.01.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.01.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.01.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.01.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.01.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1597239
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.12.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2008 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.03.2009 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 1597239
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku