Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1505142
(11)  Číslo patentu  3266 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04290989.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1505142 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.02.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0305211 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.06.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 1/00  C10G 69/04  C10G 55/06  C10G 67/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Institut Français du Pétrole; 1 & 4 avenue du Bois Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUERET Christophe; 43 Grande rue de la Plaine, 69560 St Romain en Gal; FR;
Kressmann Stéphane; 86 rue des Fleurs, 69360 Serezin du Rhone; FR;
Verstraete Jan; 19 Grande rue de la Guillotiére, 69007 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob zhodnotenia ťažkých surovín odasfaltovaním a hydrokrakovaním na ebulovanom lôžku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.06.2008 06/2008 SC4A
 
EP 1505142
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.04.2008 5 3 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.04.2009 6 116,00 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.04.2010 7 132,50 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.04.2011 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2012 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.03.2013 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2014 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.03.2015 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.03.2016 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.03.2017 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.03.2018 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.04.2019 16 398,00 EUR
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 01.04.2020 17 464,50 EUR
14 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 07.04.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1505142
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.04.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 02.04.2008 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2008 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.05.2008 Typ Odoslané
EP 1505142
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku