Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1526611
(11)  Číslo patentu  10984 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04077820.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1526611 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200300562 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 12/71  H01R 13/24  H01R 13/73   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NIKO, N.V.; Industriepark West 40, B-9100 Sint-Niklaas; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Van Den Heede Peter Ivan A.; Ketelstraat 56, 9800 Deinze-Vinkt; BE;
Waterschoot Fredien J. E.; Heihoekstraat 136, 9100 Sint-Niklaas; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Elektrické spojovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 04/2012 SC4A
 
EP 1526611
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.09.2012 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2013 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2014 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2015 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.09.2016 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2017 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.10.2018 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.09.2019 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 12.10.2020 17 464,50 EUR
10 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.10.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1526611
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 14.12.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 05.01.2012 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2012 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.03.2012 Typ Odoslané
EP 1526611
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku