Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1612031
(11)  Číslo patentu  1343 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04015540.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1612031 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 49/42  B29C 49/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kautex Maschinenbau GmbH; Kautexstrasse 54, 53229 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kummer Wolfgang; Hollunderweg 4, 53721 Siegburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dutých telies z termoplastu, ako aj zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2007 4/2007 SC4A
 
EP 1612031
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2006 3 400,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1612031
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.06.2007 1 600,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.07.2008 3 000,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.06.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.06.2010 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.06.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.06.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.06.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.06.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.06.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.06.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.06.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 17.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1612031
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2006 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2006 Typ Platba
Plná moc 15.01.2007 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.04.2007 Typ Odoslané
EP 1612031
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku