Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1564210
(11)  Číslo patentu  6602 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03811532.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1564210 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002336843, 2003065807, 2003139616 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2002, 11.03.2003, 16.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 215/56  A61K 31/4375  A61K 31/47  A61K 31/4709  A61K 31/5377  A61K 45/06  A61P 31/12  A61P 31/18  A61P 43/00  C07D 215/58  C07D 401/06  C07D 409/06  C07D 417/06  C07D 471/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2003/014773 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/046115 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Japan Tobacco Inc.; 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6927; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SATOH Motohide; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
KAWAKAMI Hiroshi; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
ITOH Yoshiharu; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
SHINKAI Hisashi; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Resrach Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
MOTOMURA Takahisa; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
ARAMAKI Hisateru; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
MATSUZAKI Yuji; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP;
WATANABE Wataru; 2nd Dept. of Biochem. School of Pharma. Sciences, Kyushu Univ. of Health and Welfare, 1714-1, Yoshin, Nobeoka, Miyazaki, 882-8508; JP;
WAMAKI Shuichi; Japan Tobacco Inc., Central Pharm. Research Inst., 1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1125; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  4-Oxochinolínová zlúčenina a jej použitie ako inhibítora HIV integrázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5022-2013 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2010 04/2010 SC4A
 
EP 1564210
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.11.2009 7 132,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.10.2010 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.11.2011 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2012 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.10.2013 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2014 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.10.2015 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2016 14 331,50 EUR
26 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.10.2017 15 365,00 EUR
27 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2018 16 398,00 EUR
28 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.10.2019 17 464,50 EUR
29 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.10.2020 18 531,00 EUR
30 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1564210
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.12.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 02.12.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.03.2010 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 15.11.2013 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.03.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 31.03.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 1564210
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2021 Japan Tobacco Inc. Japan Tobacco Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku