Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1575566
(11)  Číslo patentu  11482 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03808537.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1575566 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.02.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  436000 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/24  A61K 9/28  A61K 9/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/040954 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/060355 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) Designated Activity Company; 88 Harcourt Street, DO2DK18 Dublin 2; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PLACHETKA John R.; 321 Silver Creek Trail, Chapel Hill, NC 27514; US;
KOTHAPALLI V. Mark; 313 Birdwood Court, Morrisville, NC 27560; US;
GILBERT Donna L.; 304 Edgewater Circle, Chapel Hill, NC 27516; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka; SK 
(54)  Názov  Viacvrstvové dávkové formy obsahujúce naproxén a triptány 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2021 
   Maximálna platnosť do  22.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2012 07/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 14.04.2021 07/2021 PC4A
 
EP 1575566
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.11.2013 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2014 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.11.2015 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.11.2016 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2017 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.11.2018 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.12.2019 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 01.12.2020 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1575566
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.04.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 04.05.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2012 Typ Odoslané
6 Oznámenie o konkurze 16.08.2018 Typ Doručené
7 Oznámenie o konkurze 21.08.2018 Typ Doručené
8 Oznámenie o konkurze 21.08.2018 Typ Doručené
9 Oznámenie o konkurze 30.08.2018 Typ Doručené
10 Oznámenie o konkurze 22.10.2018 Typ Doručené
11 Oznámenie o konkurze 05.11.2018 Typ Doručené
12 Oznámenie o konkurze 12.02.2019 Typ Doručené
13 Oznámenie o konkurze 19.03.2019 Typ Doručené
14 Oznámenie o konkurze 24.05.2019 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis prevodu 21.07.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 21.07.2020 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 21.07.2020 Typ Doručené
16a Plná moc 21.07.2020 Typ Doručené
17 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2020 Typ Platba
18 všeobecný referátnik 05.02.2021 Typ Odoslané
19 Doplnenie materiálov 18.12.2020 Typ Doručené
19a Plná moc 18.12.2020 Typ Doručené
20 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.04.2021 Typ Odoslané
EP 1575566
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.04.2021 Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) Designated Activity Company Pozen, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku