Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1565210
(11)  Číslo patentu  11603 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03786972.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1565210 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.01.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  427749 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/16  A61K 39/08  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/037286 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/048519 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanders Ira; 607 72nd Street, North Bergen, NJ 67047; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sanders Ira; 607 72nd Street, North Bergen, NJ 67047; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Klostrídiový neurotoxín na použitie pri liečbe nazálnej kongescie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2012 7/2012 SC4A
 
EP 1565210
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.05.2012 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1565210
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.11.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.10.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 31.10.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 02.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.10.2021 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1565210
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.05.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.02.2023 Typ Odoslané
EP 1565210
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku