Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1572622
(11)  Číslo patentu  611 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03786896.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1572622 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.04.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  432195 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 215/60  A61K 9/72  A61M 15/00  A61P 11/06  B65D 83/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/037079 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/052835 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sepracor Inc.; 84 Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCGLYNN Paul; 18 Copley Drive, Northborough, MA 01532; US;
BAKALE Roger; 4 Comstock Drive, Shrewsbury, MA 01545; US;
STURGE Craig; 630 Falmouth Back Road RR=2, Falmouth,Nova Scotia, B0P 1LO; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie L-vínanu levalbuterolu pri výrobe inhalátora s odmeranými dávkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2006 7/2006 SC4A
 
EP 1572622
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2006 2 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1572622
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.11.2006 1 600,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.11.2007 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.11.2008 3 500,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.11.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.12.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2014 265,50 EUR 12
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2014 265,50 EUR 12 15.04.2015 265,50 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1572622
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.05.2006 Typ Doručené
Plná moc 05.05.2006 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2006 Typ Platba
Doplnenie údajov 23.05.2006 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2006 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 23.03.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.04.2015 Typ Interné listy
EP 1572622
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku