Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1575621
(11)  Patent Number  6701 
(96)  European Application Number  03786628.2 
(96)  European Application Date  07.11.2003 
(97)  European Patent Number  1575621 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  04.11.2009 
(31)  Priority Number  432879 P, 701586 
(32)  Priority Date  12.12.2002, 05.11.2003 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(97)  European Application Publication Date  21.09.2005 
(45)  European Patent Translation Publication Date  07.05.2010 
(51)  International Patent Classification  A61K 49/04  A61K 9/00  A61K 49/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2003/035762 
(87)  International Publication Number  WO 2004/054637 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Biophysica, Inc.; 7831 Barton Drive, Lemon Grove, CA 91945; US 
(72)  Inventor(s)  SOVAK Milos; Biophysica Research, Inc., 2159 Avenida de la Playa, Suite B, La Jolla, CA 92037-3215; US;
SELIGSON Allen L.; 17826 Rancho del Sol, Ramona, CA 92065; US;
TERRY Ronald C.; 4614 Chickasaw Court, San Diego, California 92117; US 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Title  Kontrastné média majúce zlepšenú biologickú toleranciu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  07.11.2022 
   Patent in Force maximum until  07.11.2023 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.05.2010 05/2010 SC4A
 
EP 1575621
S/N Fee Title Date Year Fee
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.12.2009 7 132,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.11.2010 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2011 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2012 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.10.2013 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.10.2014 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2015 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2016 14 331,50 EUR
20 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.10.2017 15 365,00 EUR
21 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2018 16 398,00 EUR
22 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.10.2019 17 464,50 EUR
23 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.10.2020 18 531,00 EUR
24 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1575621
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2010 Type Delivered
1a Plná moc 15.01.2010 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2010 Type Payment
3 Doplnenie údajov 26.11.2009 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2010 Type Sent document
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 12.05.2011 Type Delivered
6 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2011 Type Payment
7 oznámenie o zápise zmeny 09.06.2011 Type Sent document
EP 1575621
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2011 Biophysica, Inc. Biophysica, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku