Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1549881
(11)  Patent Number  20957 
(96)  European Application Number  03776355.4 
(96)  European Application Date  10.10.2003 
(97)  European Patent Number  1549881 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  03.02.2016 
(31)  Priority Number  417184 P, 430653 P 
(32)  Priority Date  10.10.2002, 04.12.2002 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(97)  European Application Publication Date  06.07.2005 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.09.2016 
(51)  International Patent Classification  F23D 11/44  F23D 11/24  F23D 11/36  F02C 1/00  F02B 43/08  F02G 3/00  F23C 9/08  F23K 5/20   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2003/032423 
(87)  International Publication Number  WO 2004/033886 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LPP Combustion, LLC; 8940 Old Annapolis Road, Suite K, Columbia MD 21045; US 
(72)  Inventor(s)  ROBY Richard J.; 8112 Sea Light Lane, Columbia, MD 21045; US;
KLASSEN Michael S.; 5261 Pine Bark Court, Columbia, MD 21045; US;
SCHEMEL Christopher F.; 333 Laurel Avenue, Laurel, MD 20707; US 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Title  Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  10.10.2021 
   Patent in Force maximum until  10.10.2023 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 09/2016 SC4A
 
EP 1549881
S/N Fee Title Date Year Fee
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.03.2017 14 663,00 EUR
2 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.03.2018 15 730,00 EUR
3 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.03.2019 16 796,00 EUR
4 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 03.04.2020 17 929,00 EUR
5 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 07.04.2021 18 1 062,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1549881
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.04.2016 Type Delivered
1a Plná moc 22.04.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2016 Type Sent document
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2016 Type Payment
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2016 Type Sent document
EP 1549881
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku