Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1553966
(11)  Číslo patentu  12895 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03774615.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1553966 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  415929 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.10.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.07.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  A61K 39/00  A61K 39/12  A61K 48/00  C12N 15/86  C07K 14/025   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/031726 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/030636 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth Holdings Corporation; Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SMITH Larry; 11410 Turtleback Lane, San Diego, CA 92127; US;
CASSETTI Maria Cristina; 8217 Scotch Bend Way, Potomac, MD 20854; US;
PULLEN Jeffrey K.; c/o Wyeth Research Building, 401 N. Middletown Road, Pearl River, NY 10965; US;
MCELHINEY Susan P.; P.O. Box 1039, Hillburn, N.Y. 10931; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Fúzne peptidy obsahujúce polypeptidy humánneho papilomavírusa E7 a E6 a imunogénne kompozície na ich báze 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2023 
   Maximálna platnosť do  02.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2013 2/2013 SC4A
 
EP 1553966
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1553966
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.08.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.09.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.09.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.09.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.09.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.09.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.09.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.09.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 22.09.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 17.09.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 19.09.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1553966
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 12.10.2012 Typ Odoslané
Plná moc 21.11.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2013 Typ Odoslané
EP 1553966
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku