Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1559427
(11)  Číslo patentu  9417 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03770134.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1559427 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002323792 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/426  A61P 13/10  A61P 13/00  C07D 277/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2003/014065 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/041276 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astellas Pharma Inc.; 2-5-1, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAKASU Toshiyuki; Yamanouchi Pharm. Co., Inc., 21, Miyukigaoka, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8585; JP;
SATO Shuichi; Yamanouchi Pharm. Co., Ltd., 21, Miyukigaoka, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8585; JP;
UKAI Masashi; Yamanouchi Pharm. Co., Ltd., 21, Miyukigaoka, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8585; JP;
MARUYAMA Tatsuya; Yamanouchi Pharm. Co., Ltd., 21, Miyukigaoka, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8585; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Liečivo na liečbu syndrómu hyperaktivity močového mechúra obsahujúce ako účinnú látku derivát anilidu kyseliny octovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5014-2013 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2011 08/2011 SC4A
 
EP 1559427
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2011 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2012 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.10.2013 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.10.2014 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2015 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2016 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.10.2017 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2018 16 398,00 EUR
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.10.2019 17 464,50 EUR
14 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.10.2020 18 531,00 EUR
15 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1559427
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 30.05.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.06.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.07.2011 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 19.06.2013 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.03.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 04.03.2021 Typ Odoslané
EP 1559427
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.03.2021 Astellas Pharma Inc. Astellas Pharma Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku