Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1523335
(11)  Číslo patentu  1645 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03756455.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1523335 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.12.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0216416 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.06.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/38  C07D 413/04  A61K 9/10  A61K 31/454  A61K 47/10  A61K 47/14  A61K 47/24  A61K 47/26  A61K 47/34  A61K 47/36  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/007619 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/006886 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIECKHUSEN Dierk; Luckeblick 6, 79589 Binzen; DE;
GLAUSCH Alexandra; Schutzackerstrasse 20, 79576 Weil am Rhein; DE;
AHLHEIM Markus; Gewerbestrasse 9, 79219 Staufen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Dagmar Čechvalová, INVENTA, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Injikovateľné depotné formulácie obsahujúce kryštály iloperidonu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.07.2023 
   Maximálna platnosť do  14.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.06.2007 6/2007 SC4A
 
EP 1523335
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.03.2007 4 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1523335
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.06.2007 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.07.2008 3 500,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.06.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2010 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.06.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.06.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 20.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1523335
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.03.2007 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2007 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.05.2007 Typ Odoslané
EP 1523335
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku