Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1560854
(11)  Číslo patentu  5400 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03748126.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1560854 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.01.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PD20020271 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/48  A61P 35/00  C08B 37/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/011239 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/035629 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.; Via Ponte della Fabbrica 3-A, 35031 Abano Terme (Padova); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE LUCA Gilda; Via Goito 58, I-35100 Padova; IT;
MARINI BETTOLO Rinaldo; Via Crescenzio 58, I-00193 Roma; IT;
MIGNECO Luisa Maria; Via Pereira 206, I-00136 Roma; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Taxány kovalentne viazané na kyselinu hyalurónovú alebo deriváty kyseliny hyalurónovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2022 
   Maximálna platnosť do  10.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2009 8/2009 SC4A
 
EP 1560854
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1560854
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.09.2009 132,50 EUR 7
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.09.2010 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.09.2011 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2012 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2013 232,00 EUR 11
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2014 265,50 EUR 12
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.09.2015 298,50 EUR 13
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.09.2016 331,50 EUR 14
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2017 365,00 EUR 15
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.09.2018 398,00 EUR 16
11 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.09.2019 464,50 EUR 17
12 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.09.2020 531,00 EUR 18
13 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.09.2021 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1560854
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 06.04.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2009 Typ Odoslané
EP 1560854
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku