Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1525289
(11)  Číslo patentu  11121 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03725176.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1525289 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10233961 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 9/20  C22C 38/40  C22C 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/004827 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/015029 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schmidt + Clemens GmbH & Co. KG; Edelstahlwerk Kaiserau, Leppestrasse 2, 51789 Lindlar; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WÖLPERT Peter; Am Escheberger Weg 37, 34289 Zierenberg; DE;
GANSER Benno; An der Hühnerhecke 4, 63755 Alzenau; DE;
JAKOBI Dietlinde; Bülowstrasse 19, 50733 Köln; DE;
KIRCHHEINER Rolf; Teichstrasse 70, 58644 Iserlohn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Spôsob a rebrová rúrka na tepelné štiepenie uhľovodíkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2012 05/2012 SC4A
 
EP 1525289
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.05.2013 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.05.2014 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.04.2015 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.04.2016 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.04.2017 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.04.2018 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.04.2019 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 27.04.2020 18 531,00 EUR
10 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 03.05.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1525289
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.12.2011 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 17.01.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 29.02.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.04.2012 Typ Odoslané
EP 1525289
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku