Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1504104
(11)  Číslo patentu  6301 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03722597.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1504104 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  137682 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.02.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/82  C07K 14/325  A01H 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/004700 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/093484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC; 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANSENS Stefan; Coupure Links 705, B-9000 Gent; BE;
VAN HOUDT Sara; Poortweg 7, B-9620 Zottegem; BE;
REYNAERTS Arlette; Buisstraat 5, B-9031 Drongen; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Rastliny odolné voči hmyzu a spôsoby ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.04.2022 
   Maximálna platnosť do  29.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.02.2010 02/2010 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 06.08.2012 08/2012 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.04.2020 04/2020 PC4A
 
EP 1504104
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.03.2010 8 149,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.03.2011 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.04.2012 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.04.2013 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.04.2014 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.04.2015 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.04.2016 14 331,50 EUR
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.04.2017 15 365,00 EUR
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.03.2018 16 398,00 EUR
10 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 25.04.2019 17 464,50 EUR
11 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.04.2020 18 531,00 EUR
12 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 07.04.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1504104
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 12.11.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.01.2010 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 11.04.2012 Typ Doručené
4a Plná moc 11.04.2012 Typ Doručené
4b Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 11.04.2012 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2012 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.05.2012 Typ Odoslané
7 Doplnenie údajov 31.05.2012 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.06.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 28.02.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 28.02.2020 Typ Doručené
9b Doklad o prevode 28.02.2020 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2020 Typ Platba
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 10.03.2020 Typ Odoslané
EP 1504104
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2012 Bayer CropScience NV Bayer BioScience N.V.
2 Prevod majiteľa 09.03.2020 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Bayer CropScience NV
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.03.2020 HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku