Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1563469
(11)  Patent Number  1490 
(96)  European Application Number  03711698.5 
(96)  European Application Date  20.03.2003 
(97)  European Patent Number  1563469 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  22.11.2006 
(31)  Priority Number  4612002 
(32)  Priority Date  25.03.2002 
(33)  Country or Authority of Priority  AT 
(97)  European Application Publication Date  17.08.2005 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.05.2007 
(51)  International Patent Classification  G07F 19/00  G06Q 20/00  G07F 17/16  H04M 15/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/AT2003/000080 
(87)  International Publication Number  WO 2003/081543 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Krapfl Peter; Pezzlgasse 68/9, 1170 Wien; AT 
(72)  Inventor(s)  Krapfl Peter; Pezzlgasse 68/9, 1170 Wien; AT 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Spôsob bezhotovostného platenia v počítačových sieťach pomocou telefónu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  20.03.2022 
   Patent in Force maximum until  20.03.2023 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2007 5/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1563469
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2007 2 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1563469
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.02.2007 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 18.03.2008 1 900,00 SKK 6
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 14.04.2008 1 600,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 13.03.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.03.2010 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.03.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.03.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.03.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.03.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.03.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.03.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.03.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.03.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.03.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 09.03.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 08.03.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 23.03.2022 663,50 EUR 20 30.11.2022 663,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1563469
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.02.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.02.2007 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2007 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2007 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 22.04.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.06.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 08.11.2022 Type Sent document
Oznámenie inde neuvedené 23.11.2022 Type Delivered
EP 1563469
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku