Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1462587
(11)  Číslo patentu  1195 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03028019.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1462587 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.08.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10313112 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/02  E04F 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co.; Tiroler Strasse 16, 3105 Unterradlberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Weber Jürgen; Am Brautmorgen 32, 59469 Ense; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Panel, najmä podlahový panel, ako aj spôsob pokladania panelov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2007 3/2007 SC4A
 
EP 1462587
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2006 6 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1462587
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.11.2006 1 600,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.11.2007 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.09.2008 3 500,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.11.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.11.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.10.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.11.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.11.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.10.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 04.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.10.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 05.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 16.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1462587
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2006 Typ Platba
Plná moc 18.01.2007 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2007 Typ Odoslané
EP 1462587
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku