Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1398099
(11)  Číslo patentu  219 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03016467.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1398099 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2005 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10237472 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.08.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.03.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2005 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 11/059  B22D 11/04  B22D 11/055  B22D 11/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KM Europa Metal Aktiengesellschaft; Postfach 3320, D-49023 Osnabrück; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hugenschütt Gerhard; Engter Strasse 118, 49191 Belm; DE;
Rolf Thomas, Dipl.-Ing.; Wellmannsweg 30, 49086 Osnabrück; DE;
Kolbeck Dietmar; Katharinenstrasse 12, 49439 Steinfeld; DE;
Rode Dirk, Dr.; Lion-Feuchtwanger-Strasse 5, 49088 Osnabrück; DE;
Hauri Roland; Niederweg 57, 8407 Wettswil; CH;
Piwowar Hans-Dirk; Schlossstrasse 40, 49080 Osnabrück; CH;
Hemschemeier Hans-Jürgen; Colonstrasse 26, 59320 Ennigerloh; DE;
Wobker Hans-Günter, Dr.; Semmelweissstrasse 9, 49565 Bramsche; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kokila chladená kvapalinou na plynulé liatie kovu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.07.2022 
   Maximálna platnosť do  22.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2005 11/2005 SC4A
 
EP 1398099
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.07.2005 3 1 400,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.07.2005 3 100,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.06.2006 4 1 600,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.06.2007 5 1 700,00 SKK
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.07.2008 6 3 500,00 SKK
6 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.06.2009 7 132,50 EUR
7 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.07.2010 8 149,00 EUR
8 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.07.2011 9 165,50 EUR
9 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.07.2012 10 199,00 EUR
10 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.07.2013 11 232,00 EUR
11 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.07.2014 12 265,50 EUR
12 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.07.2015 13 298,50 EUR
13 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.07.2016 14 331,50 EUR
14 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.07.2017 15 365,00 EUR
15 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.07.2018 16 398,00 EUR
16 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 11.07.2019 17 464,50 EUR
17 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 09.07.2020 18 531,00 EUR
18 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 12.07.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1398099
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2005 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2005 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 16.08.2005 Typ Odoslané
4 Plná moc 09.09.2005 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2005 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.06.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prechodu 12.06.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.06.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.06.2020 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2020 Typ Platba
11 Doplnenie materiálov 10.07.2020 Typ Doručené
11a Výpis z obchodného registra 10.07.2020 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.07.2020 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.10.2020 Typ Doručené
14 Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 04.12.2020 Typ Doručené
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.01.2021 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.03.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.05.2021 Typ Doručené
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.05.2021 Typ Platba
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.07.2021 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2021 Typ Doručené
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
EP 1398099
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku