Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1380606
(11)  Číslo patentu  3269 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03015076.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1380606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.01.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10231851 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.06.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 8/04  C08G 8/08  C08G 8/20  C08G 14/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bakelite GmbH; Gennaer Str. 2-4, 58642 Iserlohn-Letmathe; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Suren Josef; Kirchweg 23, 33181 Bad Wünnenberg-Haaren; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Použitie polykondenzačných produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.06.2008 6/2008 SC4A
2 Zmeny mien 06.05.2011 5/2011 TC4A
3 Zmeny mien 03.11.2015 11/2015 TC4A
4 Zmeny mien 20.12.2021 24/2021 TC4A
 
EP 1380606
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2008 3 500,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2011 6,50 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2015 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1380606
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.07.2008 3 500,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.06.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2010 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.06.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.06.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 20.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1380606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.03.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2008 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.03.2008 Typ Odoslané
Plná moc 09.04.2008 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 04.01.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 04.01.2011 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 17.03.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 16.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.12.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 10.12.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 13.12.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.12.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.12.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 14.01.2022 Typ Odoslané
EP 1380606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2022 Momentive Specialty Chemicals GmbH Hexion Specialty Chemicals GmbH
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2015 Hexion GmbH Momentive Specialty Chemicals GmbH
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.12.2021 Bakelite GmbH Hexion GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku