Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1380606
(11)  Patent Number  3269 
(96)  European Application Number  03015076.7 
(96)  European Application Date  03.07.2003 
(97)  European Patent Number  1380606 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  30.01.2008 
(31)  Priority Number  10231851 
(32)  Priority Date  12.07.2002 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  14.01.2004 
(45)  European Patent Translation Publication Date  06.06.2008 
(51)  International Patent Classification  C08G 8/04  C08G 8/08  C08G 8/20  C08G 14/04   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bakelite GmbH; Gennaer Str. 2-4, 58642 Iserlohn-Letmathe; DE 
(72)  Inventor(s)  Suren Josef; Kirchweg 23, 33181 Bad Wünnenberg-Haaren; DE 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Title  Použitie polykondenzačných produktov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  03.07.2023 
   Patent in Force maximum until  03.07.2023 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.06.2008 6/2008 SC4A
2 Zmeny mien 06.05.2011 5/2011 TC4A
3 Zmeny mien 03.11.2015 11/2015 TC4A
4 Zmeny mien 20.12.2021 24/2021 TC4A
 
EP 1380606
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2008 3 500,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2011 6,50 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2015 3,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1380606
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.07.2008 3 500,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.06.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2010 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.06.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.06.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 20.06.2022 663,50 EUR 20

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1380606
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.03.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2008 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.03.2008 Type Sent document
Plná moc 09.04.2008 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.05.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 04.01.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 04.01.2011 Type Delivered
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 17.03.2011 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.07.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 28.07.2015 Type Delivered
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 16.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.12.2021 Type Delivered
Plná moc 08.12.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 08.12.2021 Type Delivered
Sprievodný list 08.12.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 10.12.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.12.2021 Type Delivered
Plná moc 13.12.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 13.12.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 13.12.2021 Type Delivered
Sprievodný list 13.12.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 15.12.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.12.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 14.01.2022 Type Sent document
EP 1380606
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2022 Momentive Specialty Chemicals GmbH Hexion Specialty Chemicals GmbH
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2015 Hexion GmbH Momentive Specialty Chemicals GmbH
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.12.2021 Bakelite GmbH Hexion GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku