Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1340877
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03004486.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1340877 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10259925 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2003 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05F 3/10  E05F 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEZE GmbH; Reinhold-Vöster-Straße 21-29, 712 29 Leonberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fischbach, Stefan; Obere Burghalde 37, 71229 Leonberg; DE;
Hucker, Matthias, Dr.; Lorenzstrasse 20, 76359 Marxzell; DE;
Andraschko, Günter; Zeppelinstrasse 24/1, 71711 Murr; DE;
Augenstein, Joachim; Schlossstrasse 65/2, 75223 Niefern-Öschelbronn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  12.04.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1340877
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1340877
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1340877
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1340877
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku