Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1350726
(11)  Patent Number  15458 
(96)  European Application Number  03003258.5 
(96)  European Application Date  24.02.2003 
(97)  European Patent Number  1350726 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  02.10.2013 
(31)  Priority Number  PD20020075 
(32)  Priority Date  25.03.2002 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  08.10.2003 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.04.2014 
(51)  International Patent Classification  B65D 1/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.; Viale Kennedy 65, I-30037 Scorze; IT 
(72)  Inventor(s)  De Polo Giuliano; Via Calissoni 12, 31015 Conegliano (Prov.of Treviso); IT 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Plastová fľaša najmä pre nápoje 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.02.2022 
   Patent in Force maximum until  24.02.2023 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2014 4/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 12.10.2022 19/2022 MM4A
 
EP 1350726
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2013 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1350726
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.02.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.02.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.02.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 14.02.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.02.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.02.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.02.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 11.02.2021 597,00 EUR 19

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1350726
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.12.2013 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2013 Type Payment
Plná moc 08.01.2014 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2014 Type Sent document
EP 1350726
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku