Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1350726
(11)  Číslo patentu  15458 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03003258.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1350726 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PD20020075 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2003 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.; Viale Kennedy 65, I-30037 Scorze; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  De Polo Giuliano; Via Calissoni 12, 31015 Conegliano (Prov.of Treviso); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Plastová fľaša najmä pre nápoje 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Maximálna platnosť do  24.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2014 4/2014 SC4A
 
EP 1350726
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1350726
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.02.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.02.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.02.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 14.02.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.02.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.02.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.02.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 11.02.2021 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1350726
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.12.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2013 Typ Platba
Plná moc 08.01.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2014 Typ Odoslané
EP 1350726
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku