Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1448186
(11)  Číslo patentu  5246 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02803380.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1448186 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.12.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10156794, 331705 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2001, 19.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/23  A61K 31/12  A61K 31/20  A61K 31/25  A61K 31/353  A61K 36/18  A61K 45/00  A61K 45/06  A61K 47/06  A61K 47/10  A61K 47/14  A61P 15/00  A61P 17/00  A61P 17/12  A61P 31/12  A61P 31/20  A61P 31/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/012919 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/043628 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medigene AG; Lochhamer Strasse 11, 821 52 Planegg/Martinsried; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHANG Yunik; 21234 Via Colombard, Sonoma, CA 95476; US;
LATHROP Robert; 1936 West Stuart Street, Fort Collins, CA 80526; US;
BÖHM Erwin; Hinterer Rindweg 37, 68526 Ladenburg; DE;
GANDER-MEISTERERNST Irene; Schulstrasse 10, 48149 Münster; DE;
GREGER Regina; Sonnenbichl 6b, 82393 Iffeldorf; DE;
HOLLDACK Johanna; Tvaervangen 10, 8400 Ebeltoft; DK;
MOEBIUS Ulrich; Am Rain 7, 82131 Gauting-Unterbrunn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečivo na ošetrovanie vírusových kožných a nádorových ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5025-2012 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2009 7/2009 SC4A
2 Zmeny mien 02.07.2014 7/2014 TC4A
3 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 07.12.2022 23/2022 MK4A
 
EP 1448186
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2009 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2014 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1448186
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.11.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.11.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.11.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.11.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.11.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 02.11.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.11.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 06.11.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 04.11.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1448186
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2009 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2009 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 19.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 03.04.2014 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2014 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 19.06.2014 Typ Odoslané
EP 1448186
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.06.2014 Medigene AG MediGene AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku