Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1465625
(11)  Číslo patentu  7135 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02801198.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1465625 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.02.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  332734 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.10.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.08.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4375  A61K 31/5025  C07D 491/22  C07D 491/147  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/036901 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/041660 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rutgers, The State University; Old Queens Building, Somerset and George Streets, New Brunswick, NJ 08903; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAVOIE Edmond J.; 3 Guilford Court, Princeton Junction, NJ 08550; US;
RUCHELMAN Alexander L.; 101 Everett Street, Robbinsville, NJ 08691; US;
LIU Leroy F.; 5 Fairacres Drive, Bridgewater, NJ 08807; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rozpustné topoizomerázové jedy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.08.2010 08/2010 SC4A
 
EP 1465625
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.10.2010 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2011 10 398,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.10.2012 11 232,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2012 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.10.2013 12 265,50 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.10.2013 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.10.2014 13 298,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.11.2014 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.10.2015 14 331,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.10.2015 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2016 15 365,00 EUR
43 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.10.2017 16 398,00 EUR
44 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2018 17 464,50 EUR
45 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 10.10.2019 18 531,00 EUR
46 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.10.2020 19 597,00 EUR
47 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.10.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1465625
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.04.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2010 Typ Platba
3 Plná moc 28.04.2010 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.07.2010 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 24.05.2013 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 05.06.2013 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.05.2014 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 13.06.2014 Typ Interné listy
9 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 23.03.2015 Typ Odoslané
10 vnútrospisový list 09.04.2015 Typ Interné listy
11 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 16.12.2015 Typ Odoslané
12 vnútrospisový list 12.01.2016 Typ Interné listy
EP 1465625
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku