Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1458910
(11)  Číslo patentu  2579 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02799125.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1458910 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0117047 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D02G 3/44  D06M 11/45  D02G 3/36  D02G 3/40  D02J 1/18  D03D 15/00  D06M 11/46  D06M 11/47  D06M 11/82  D06M 15/00  D06M 15/248  D06M 15/564  D06M 15/643  D06M 15/70  D06M 101/00  D06M 101/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2002/004577 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/056082 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chavanoz Industrie; 38230 Chavanoz; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CONESA Isabelle; 2, chemin Vie des Anes, Barens, 38460 Saint Romain de Jalionas; FR;
BERGE Philippe; 20, allée des Dombes, F-69330 Jonage; FR;
POLLET Laurence; 12, rue de la Monnaie, F-69002 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozitné vlákno, postup jeho výroby a výsledná textilná štruktúra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.12.2022 
   Maximálna platnosť do  27.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2008 01/2008 SC4A
 
EP 1458910
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.12.2007 6 1 900,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.11.2008 7 4 000,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.11.2009 8 149,00 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.11.2010 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2011 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2012 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2013 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2014 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2015 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.11.2016 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.11.2017 16 398,00 EUR
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.11.2018 17 464,50 EUR
13 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.11.2019 18 531,00 EUR
14 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 19.11.2020 19 597,00 EUR
15 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 23.11.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1458910
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2007 Typ Doručené
1a Plná moc 07.11.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2007 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2007 Typ Odoslané
EP 1458910
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku