Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1450799
(11)  Číslo patentu  1468 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02786842.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1450799 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  334609 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  A61K 31/535  A61K 31/65  A61K 31/435  A61K 31/505  A61K 31/47  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/038439 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/047579 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer HealthCare LLC; 555 White plains Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARTER Christopher A.; 48 Blue Hills Drive, Guilford, CT 06437; US;
DUMAS Jacques; 821 Beechwood, Orange, CT 06477; US;
GIBSON Neil; 73 Upland Drive, East Northport, NY 11731; US;
HIBNER Barbara; 315 Diabolo Creek Ct., Clayton, CA 94517; US;
HUMPHREY Rachel W.; 50 Penny Lane, Woodbridge, CT 06525; US;
TRAIL Pamela; 26 Silo Hill Road, Madison, CT 06443; US;
VINCENT Patrick W.; 82 Lansdowne Lane, Cheshire, CT 06410; US;
ZHAI Yifan; 511 Briarwood Drive, Guilford, CT 06437; US;
RIEDL Bernd; Von Der Goltz Strasse 7, 42329 Wuppertal; DE;
KHIRE Uday; 101 Tanglewood Drive, Hamden, CT 06518; US;
LOWINGER Timothy B.; 203, 5-7 Chitose-Cho, Nishinomya City, Hyogo 662-0046; JP;
SCOTT William J.; 210 Saddle Hill Drive, Guilford, CT 06437; US;
SMITH Roger A.; 65 Winterhill Road, Madison, CT 06443; US;
WOOD Jill E.; 3007 Ridge Rd., North Haven, CT 06473; US;
MONAHAN Mary-Katherine; 134 Park Avenue, Hamden, CT 06517; US;
NATERO Reina; 113 Edgecomb Street, Hamden, CT 06518; US;
RENICK Joel; 11 Wall Street 4, Milford, CT 06460; US;
SIBLEY Robert N.; 1187 Mt. Carmel Avenue, North Haven, CT 06473; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Arylmočovinové zlúčeniny v kombinácii s ďalšími cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie rakoviny u ľudí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2013 
   Maximálna platnosť do  03.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2007 05/2007 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.06.2010 06/2010 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.09.2010 09/2010 MM4A
4 Poznámka 04.08.2011 08/2011 XY4A
5 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.09.2014 09/2014 MM4A
 
EP 1450799
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.12.2006 5 1 700,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.11.2007 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.11.2008 7 4 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 18.11.2009 8 149,00 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.11.2010 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2011 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2012 11 232,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2012 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1450799
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2007 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2007 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 11.01.2010 Typ Doručené
4a Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 11.01.2010 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 19.03.2010 Typ Odoslané
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2010 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.04.2010 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 23.05.2013 Typ Odoslané
9 vnútrospisový list 06.06.2013 Typ Interné listy
EP 1450799
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 26.04.2010 Bayer HealthCare LLC Bayer Pharmaceuticals Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2010 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku