Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1452037
(11)  Číslo patentu  8230 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02783423.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1452037 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0128359 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03M 7/30  H04N 7/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2002/004932 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/047266 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nokia Technologies OY; Karaportti 3, 026 10 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HANNUKSELA Miska; Kukkaniitynkatu 4 B, FIN-33710 Tampere; FI;
WANG Ye-Kui; Insinöörinkatu 60 C 188, 33720 Tampere; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Video kódovanie, kde je obrázok delený do kódovacích blokov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2011 02/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2016 01/2016 PC4A
 
EP 1452037
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.10.2010 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.11.2011 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2012 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.11.2013 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2014 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.11.2015 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2016 15 365,00 EUR
31 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.10.2017 16 398,00 EUR
32 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2018 17 464,50 EUR
33 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 10.10.2019 18 531,00 EUR
34 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.10.2020 19 597,00 EUR
35 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.10.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1452037
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2010 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.11.2010 Typ Odoslané
4 Plná moc 15.12.2010 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 30.10.2015 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2015 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 05.11.2015 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 05.11.2015 Typ Doručené
8b Plná moc 05.11.2015 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.12.2015 Typ Odoslané
EP 1452037
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.12.2015 Nokia Technologies OY Nokia Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.12.2015 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku