Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1330249
(11)  Číslo patentu  808 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02782507.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.09.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1330249 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.04.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2379005, 2001348276, 2001290645 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2002, 14.11.2001, 25.09.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CA, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2003 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.10.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/496  C07D 215/22  A61K 9/14  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 31/4704  A61K 31/501  A61P 1/08  A61P 3/04  A61P 15/10  A61P 25/00  A61P 25/04  A61P 25/16  A61P 25/18  A61P 25/22  A61P 25/28  A61P 25/32  B01D 9/02  C07D 215/227   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2002/009858 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/026659 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.; 9, Kandatsukasa-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BANDO Takuji; 31-3, Minamishomachi 2-chome, Tokushima-shi, Tokushima 770-0045; JP;
AOKI Satoshi; 132-6, Muyachokurosaki Miyazu, Naruto-shi, Tokushima 772-0001; JP;
KAWASAKI Junichi; 112-2, Tainohama Aza Kaya, Kitajimacho, Itano-gun, Tokushima 771-0204; JP;
ISHIGAMI Makoto; 61-3, Shozui Higashikatsuchi, Aizumicho, Itano-gun, Tokushima 771-1273; JP;
TANIGUCHI Youichi; 5-70-701, Sumiyoshi 4-chome, Tokushima-shi, Tokushima 770-0861; JP;
YABUUCHI Tsuyoshi; 900-25, Kawauchicho Omatsu, Tokushima-shi, Tokushima 771-0131; JP;
FUJIMOTO Kiyoshi; 43-74, Otsuchoyagura Aza Rokunokoshi, Naruto-shi, Tokushima 772-0035; JP;
NISHIOKA Y.; 5-3 Nakagirai Aza, Ushikainohigashinokoshi, Matsushigecho,, Itano-gun, Tokushima 771-0212; JP;
KOBAYASHI Noriyuki; 21-5, Nakashowacho 3-chome, Tokushima-shi, Tokushima 770-0944; JP;
FUJIMURA Tsutomu; 71, Otsuchoyagura Aza Kita, Naruto-shi, Tokushima 772-0035; JP;
TAKAHASHI Masanori; 7-1, Sangenyachosoto, Tokushima-shi, Tokushima 770-8025; JP;
ABE Kaoru; 2-23-808, Suehiro 1-chome, Tokushima-shi, Tokushima 770-0866; JP;
NAKAGAWA Tomonori; Grace 78-205, 78 Sasagino Aza, Hachiyamakaitaku, Matsushigecho,, Itano-gun, Tokushima 771-0219; JP;
SHINHAMA Koichi; 9-15, Kitajosanjimacho 3-chome, Tokushima-shi, Tokushima 770-0812; JP;
UTSUMI Naoto; B202, Muyacho Benzaiten Aza Mitsuicho, Naruto-shi, Tokushima 772-0014; JP;
TOMINAGA Michiaki; 310-6, Takaiso, Kamiitacho, Itano-gun, Tokushima 771-1346; JP;
OI Yoshihiro; 8-33, Kitatamiya 1-chome, Tokushima-shi, Tokushima 770-0003; JP;
YAMADA Shohei; 5-11, Tomiyoshi Aza Toyoyoshi, Aizumicho, Itano-gun, Tokushima 771-1231; JP;
TOMIKAWA Kenji; 31-11, Kokufuchoido Aza Maeno, Tokushima-shi, Tokushima 779-3118; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Aripiprazolová lieková látka s nízkou hygroskopicitou a spôsob jej prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  06.12.2020 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.10.2006 10/2006 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 14.04.2021 07/2021 MC4A
 
EP 1330249
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.09.2006 5 1 700,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.08.2007 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 18.09.2008 7 4 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.08.2009 8 149,00 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.08.2010 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.09.2011 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.09.2012 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.09.2013 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.09.2014 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 08.09.2015 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.08.2016 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.08.2017 16 398,00 EUR
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.08.2018 17 464,50 EUR
14 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 02.09.2019 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1330249
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2006 Typ Doručené
1a Plná moc 19.06.2006 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2006 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2006 Typ Odoslané
EP 1330249
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku