Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1445960
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02780003.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1445960 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002118598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.08.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2271111 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2002011553 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2003041415 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KONDO, Satoshi; 7-17, Otokoyamashigetsu, Yawata-shi, Kyoto 614-8361; JP;
KADONO, Shinya; 1-7-25-204, Koushienguchi, Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8113; JP;
HAGAI, Makoto; 8-22-402, Oheda-minami-machi, Moriguchi-shi, Osaka 570-0051; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2271111 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1445960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1445960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1445960
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1445960
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku