Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1412357
(11)  Číslo patentu  692 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02749813.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1412357 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.03.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  303474 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.04.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.09.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/498  A61K 31/4985  A61K 45/00  A61K 45/06  A61P 1/02  A61P 1/04  A61P 3/04  A61P 3/06  A61P 3/10  A61P 5/06  A61P 5/28  A61P 5/50  A61P 7/00  A61P 9/08  A61P 9/10  A61P 9/12  A61P 13/08  A61P 13/12  A61P 15/16  A61P 19/10  A61P 25/00  A61P 25/28  A61P 27/02  A61P 31/18  A61P 35/04  A61P 37/02  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US/2002/021349 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/004498 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EDMONDSON Scott, D.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US;
FISHER Michael, H.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US;
KIM Dooseop; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US;
MACCOSS Malcolm; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US;
PARMEE Emma, R.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US;
WEBER Ann, E.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US;
XU Jinyou; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny a tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny ako inhibítory dipeptidyl peptidázy na liečenie alebo prevenciu diabetu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  4-2007;  5006-2008 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2022 
   Maximálna platnosť do  05.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.09.2006 9/2006 SC4A
2 Zmeny mien 07.06.2010 6/2010 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.01.2013 1/2013 PC4A
4 Zmeny mien 02.01.2013 1/2013 TC4A
5 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 27.07.2022 14/2022 MK4A
 
EP 1412357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.05.2006 8 400,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.04.2010 3,25 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 26,50 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1412357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2006 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.06.2007 1 900,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.07.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.06.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.06.2011 199,00 EUR 10
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.06.2010 165,50 EUR 9
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.06.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.06.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.07.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.06.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.06.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.06.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 25.06.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 25.06.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 19.06.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.06.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1412357
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.05.2006 Typ Doručené
Plná moc 26.05.2006 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.05.2006 Typ Platba
Doplnenie údajov 29.06.2006 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2006 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 21.08.2007 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 08.10.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 16.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.04.2010 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2010 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 30.04.2010 Typ Odoslané
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.09.2012 Typ Odoslané
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 24.10.2012 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.11.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.11.2020 Typ Odoslané
EP 1412357
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2010 Merck Sharp & Dohme Corp. Merck & Co., Inc.
2 Prevod majiteľa 07.11.2012 SCHERING CORPORATION Merck Sharp & Dohme Corp.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.11.2012 Merck Sharp & Dohme Corp. SCHERING CORPORATION
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2012 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2020 JUDr. Andrea Kůs Považanová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku