Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1420604
(11)  Číslo patentu  1623 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02425674.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1420604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.09.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.05.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.06.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/02  H04W 28/12  H04W 28/26  H04W 36/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nokia Siemens Networks Italia S.p.A.; Via Roma 108 cap, 20060 Cassina de Pecchi (Mi); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meago Francesco; Via Grumello 24/A, 23100 Sondrio; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob riadenia prevádzkovej záťaže založený na výmene informačných prvkov s voľnou kapacitou priradenou rôznym druhom prevádzky medzi kontrolérmi rádiovej prístupovej siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.06.2007 06/2007 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.12.2012 12/2012 PC4A
 
EP 1420604
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.01.2007 5 3 400,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 14.11.2007 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 13.11.2008 7 4 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.11.2009 8 149,00 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 15.11.2010 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2011 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.11.2012 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2013 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2014 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2015 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2016 15 365,00 EUR
14 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.10.2017 16 398,00 EUR
15 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2018 17 464,50 EUR
16 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 10.10.2019 18 531,00 EUR
17 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.10.2020 19 597,00 EUR
18 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.10.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1420604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.12.2006 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2007 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.02.2007 Typ Odoslané
4 Plná moc 10.04.2007 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.05.2007 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 31.08.2012 Typ Doručené
6a Plná moc 31.08.2012 Typ Doručené
6b Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 31.08.2012 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2012 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.10.2012 Typ Odoslané
EP 1420604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.10.2012 Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. Siemens S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku