Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1288321
(11)  Číslo patentu  215 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02017970.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.08.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1288321 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2005 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10139953 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.08.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2003 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2005 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 30/00  C22C 9/00  C22C 9/06  H01B 1/02  H01R 13/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KM Europa Metal Aktiengesellschaft; Klosterstrasse 29, 49074 Osnabrück; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Adler Udo; Buschhof 2, 52249 Eschweiler; DE;
Gebhard Jürgen, Dr.; Abbioweg 19, 49086 Osnabrück; DE;
Klenen Heinrich; Sonneninkel 5, 49143 Bissendorf; DE;
Helmenkamp Thomas; Gretescher Weg 45, 49084 Osnabrück; DE;
Leffers Robert; Frankfurter Strasse 7-9, 41236 Mönchengladbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Materiál pre kovový pás 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.08.2020 
   Maximálna platnosť do  10.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2005 11/2005 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.04.2021 08/2021 MM4A
 
EP 1288321
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.07.2005 4 1 600,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.08.2006 5 1 700,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.07.2007 6 1 900,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.08.2008 7 4 000,00 SKK
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 13.07.2009 8 149,00 EUR
6 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 06.08.2010 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.08.2011 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.08.2012 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.08.2013 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 11.08.2014 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.08.2015 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.08.2016 15 365,00 EUR
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 08.08.2017 16 398,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 09.08.2018 17 464,50 EUR
15 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 01.08.2019 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1288321
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2005 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2005 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.08.2005 Typ Odoslané
4 Plná moc 06.09.2005 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2005 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.06.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.06.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis prechodu 12.06.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2020 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 10.07.2020 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 10.07.2020 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.07.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.10.2020 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 04.12.2020 Typ Doručené
14 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.01.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.03.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.05.2021 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.05.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.07.2021 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2021 Typ Doručené
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
EP 1288321
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku