Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 9-2019
(21)  Číslo žiadosti  9-2019 
(22)  Dátum podania žiadosti  19.03.2019 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Array BioPharma, Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Zlúčeniny a kompozície ako inhibítory proteín kinázy 
(68)  Číslo základného patentu  E23847 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Binimetinib a enkorafenib 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  06.05.2019 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/18/1315EU/1/18/1314 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  24.09.2018 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/18/1315, EU/1/18/1314 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  24.09.2018 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 06.05.2019 5/2019 BA9A
 
PDO 9-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 21.03.2019 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 9-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 9-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 19.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 25.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.03.2019 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 25.03.2019 Typ Platba
Potvrdenie o podaní 26.03.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 10.04.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 17.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
správa o prieskume - vecné nedostatky 16.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume - vecné nedostatky 30.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.11.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 24.11.2022 Typ Odoslané
PDO 9-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku