Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 7-2021
(21)  Číslo žiadosti  7-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  16.09.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH;
PTC Therapeutics Inc.; 100 Corporate Court, South Plainfield, NJ 07080; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Zlúčeniny na liečbu spinálnej svalovej atrofie 
(68)  Číslo základného patentu  E32860 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Risdiplam vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti   
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike   
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike   
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/21/1531 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  29.03.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PDO 7-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 7-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 16.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 23.09.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 01.10.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie PDO 03.12.2021 Typ Interné listy
PDO 7-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku