Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 6-2021
(21)  Číslo žiadosti  6-2021 
(22)  Dátum podania žiadosti  14.09.2021 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Karyopharm Therapeutics, Inc.; 85 Wells Avenue, 2nd Floor, Newton Massachusetts 02459; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Modulátory jadrového transportu obsahujúce hydrazid a ich použitia 
(68)  Číslo základného patentu  E29451 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Selinexor vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  13.10.2021 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/21/1537 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  29.03.2021 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/21/1537 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  29.03.2021 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PDO 6-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 6-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 14.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 14.09.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 20.09.2021 Typ Platba
4 všeobecný referátnik 23.09.2021 Typ Odoslané
5 pokyn na zverejnenie PDO 23.09.2021 Typ Interné listy
PDO 6-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku