Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5029-2014
(21)  Číslo žiadosti  5029-2014 
(22)  Dátum podania žiadosti  20.11.2014 
(11)  Číslo osvedčenia  214 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Nukleozidové fosforamidátové proliečivá 
(68)  Číslo základného patentu  E16827 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Sofosbuvir 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.03.2015 
   Dátum udelenia osvedčenia  22.02.2016 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/13/894 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  17.01.2014 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/13/894 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  17.01.2014 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  27.03.2028 
   Minimálna platnosť do  27.03.2028 
   Maximálna platnosť do  17.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.03.2015 03/2015 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 01.03.2016 03/2016 FG4A
 
PDO 5029-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5029-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 20.11.2014 Typ Doručené
1a Doplnenie materiálov 20.11.2014 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 27.11.2014 Typ Platba
3 Plná moc 04.12.2014 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 29.12.2014 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PDO 29.12.2014 Typ Interné listy
6 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 23.11.2015 Typ Interné listy
7 pokyn na udelenie 23.11.2015 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o udelení DOO 19.01.2016 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní DOO 08.03.2016 Typ Odoslané
10 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 26.07.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
10h Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
11 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 28.07.2021 Typ Platba
PDO 5029-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku