Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5025-2012
(21)  Číslo žiadosti  5025-2012 
(22)  Dátum podania žiadosti  19.12.2012 
(11)  Číslo osvedčenia  140 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Medigene AG; Lochhamer Strasse 11, 821 52 Planegg/Martinsried; DE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Liečivo na ošetrovanie vírusových kožných a nádorových ochorení 
(68)  Číslo základného patentu  E5246 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Purifikovaný suchý extrakt zo zeleného čaju (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) a izopropylmyristát 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  01.03.2013 
   Dátum udelenia osvedčenia  17.03.2014 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  46/0306/12-S 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  16.07.2012 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  73486.00.00 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  DE 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  31.08.2009 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  19.11.2022 
   Minimálna platnosť do  19.11.2023 
   Maximálna platnosť do  31.08.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 01.03.2013 3/2013 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 02.04.2014 4/2014 FG4A
3 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 02.07.2014 7/2014 TC4A
 
PDO 5025-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 20.12.2012 166,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2014 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5025-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 04.10.2022 995,50 EUR 1

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5025-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 19.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Kópia rozhodnutia o registrácii ŠUKL 19.12.2012 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2012 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 28.12.2012 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 14.01.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 14.01.2013 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 21.01.2014 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 21.01.2014 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 11.02.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 27.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 03.04.2014 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2014 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 19.06.2014 Typ Odoslané
PDO 5025-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.06.2014 Medigene AG MediGene AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku