Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR

ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PDO 5022-2014
(21)  Application Number  5022-2014 
(22)  Filing Date of Application  02.09.2014 
(11)  Certificate Number  320 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(54)  Invention Title  Anti-IL-6 protilátky, kompozície, spôsoby a použitie 
(68)  Basic patent number  E15151 
(95)  Product Protected by the Basic Patent  Siltuximab 
   Kind of Product  liečivo 
(97)  SPC Appl. Publication Date  04.12.2014 
   SPC Grant Date  02.10.2019 
(92)  Number of First Registration in SK  EU/1/14/928 
(92)  Date of First Registration in SK  27.05.2014 
(93)  Number of First Registration in Community  EU/1/14/928 
(93)  Country of First Registration in Community  EU 
(93)  Date of First Registration in Community  27.05.2014 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Procedural Status  udelené osvedčenie 
   Legal Status   
   Lien on SPC  No 
   Change, Revocation, Lapse, Invalidity of the Certificate   
   SPC validity from  27.10.2022 
   SPC validity minimum through  27.10.2022 
   SPC validity maximum through  27.10.2027 
   Reason for SPC Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.12.2014 12/2014 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 05.11.2019 11/2019 FG4A
 
PDO 5022-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PDO 5022-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.09.2014 Type Delivered
2 08 Poplatok za udelenie DOO 05.09.2014 Type Payment
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 09.09.2014 Type Sent document
4 Doplnenie materiálov 10.09.2014 Type Delivered
5 Plná moc 17.10.2014 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 23.10.2014 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie PDO 23.10.2014 Type Internal Letter
8 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 15.08.2019 Type Internal Letter
9 pokyn na udelenie 15.08.2019 Type Internal Letter
10 rozhodnutie o udelení DOO 26.08.2019 Type Sent document
11 oznámenie o zaslaní DOO 08.10.2019 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis prechodu 04.12.2019 Type Delivered
12a Plná moc 04.12.2019 Type Delivered
12b Doklad o prechode 04.12.2019 Type Delivered
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 Type Payment
14 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2020 Type Sent document
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.03.2020 Type Delivered
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 Type Delivered
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2020 Type Payment
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Type Delivered
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2020 Type Payment
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 Type Delivered
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2020 Type Payment
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 Type Delivered
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2020 Type Payment
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 Type Delivered
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2021 Type Payment
26 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Type Delivered
27 rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 30.03.2021 Type Sent document
PDO 5022-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku