Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5022-2014
(21)  Číslo žiadosti  5022-2014 
(22)  Dátum podania žiadosti  02.09.2014 
(11)  Číslo osvedčenia  320 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Anti-IL-6 protilátky, kompozície, spôsoby a použitie 
(68)  Číslo základného patentu  E15151 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Siltuximab 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  04.12.2014 
   Dátum udelenia osvedčenia  02.10.2019 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/14/928 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  27.05.2014 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/14/928 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  27.05.2014 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  27.10.2022 
   Minimálna platnosť do  27.10.2022 
   Maximálna platnosť do  27.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.12.2014 12/2014 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 05.11.2019 11/2019 FG4A
 
PDO 5022-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5022-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.09.2014 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 05.09.2014 Typ Platba
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 09.09.2014 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 10.09.2014 Typ Doručené
5 Plná moc 17.10.2014 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 23.10.2014 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PDO 23.10.2014 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 15.08.2019 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 15.08.2019 Typ Interné listy
10 rozhodnutie o udelení DOO 26.08.2019 Typ Odoslané
11 oznámenie o zaslaní DOO 08.10.2019 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prechodu 04.12.2019 Typ Doručené
12a Plná moc 04.12.2019 Typ Doručené
12b Doklad o prechode 04.12.2019 Typ Doručené
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 Typ Platba
14 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.03.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2020 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2020 Typ Platba
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 Typ Doručené
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2020 Typ Platba
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 Typ Doručené
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2020 Typ Platba
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 Typ Doručené
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2021 Typ Platba
26 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Typ Doručené
27 rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 30.03.2021 Typ Odoslané
PDO 5022-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku