Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5014-2011
(21)  Číslo žiadosti  5014-2011 
(22)  Dátum podania žiadosti  21.11.2011 
(11)  Číslo osvedčenia  112 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Kirin-Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, 91320-7119 Thousand Oaks, CA; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Peptidová zlúčenina, spôsob jej výroby a použitie, farmaceutický prostriedok, polynukleotid, vektor a hostiteľská bunka 
(68)  Číslo základného patentu  287737 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Romiplostim 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.03.2012 
   Dátum udelenia osvedčenia  27.12.2012 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/08/497/001EU/1/08/497/002 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  04.02.2009 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/08/497/001, EU/1/08/497/002 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  04.02.2009 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  23.10.2019 
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Maximálna platnosť do  04.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.03.2012 3/2012 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 02.01.2013 1/2013 FG4A
 
PDO 5014-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 23.11.2011 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5014-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 16.09.2019 995,50 EUR 1
51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 22.09.2020 1 327,50 EUR 2
52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 14.09.2021 1 659,50 EUR 3
53 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 4. rok 22.09.2022 1 991,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5014-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 21.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Kópia rozhodnutia o registrácii ŠUKL 21.11.2011 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 25.11.2011 Typ Platba
Plná moc 13.12.2011 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PDO 21.12.2011 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 21.12.2011 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 06.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 06.11.2012 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 20.11.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 09.01.2013 Typ Odoslané
PDO 5014-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku