Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5013-2014
(21)  Číslo žiadosti  5013-2014 
(22)  Dátum podania žiadosti  23.04.2014 
(11)  Číslo osvedčenia  239 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.; 2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, 101-8535 Tokyo; JP 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Sterilná injikovateľná aripiprazolová formulácia s kontrolovaným uvoľňovaním 
(68)  Číslo základného patentu  E4822 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Aripiprazol 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.10.2014 
   Dátum udelenia osvedčenia  31.10.2016 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/13/882/001EU/1/13/882/002EU/1/13/882/003EU/1/13/882/004 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  19.11.2013 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/13/882/001, EU/1/13/882/002, EU/1/13/882/003, EU/1/13/882/004 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  19.11.2013 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  19.10.2024 
   Minimálna platnosť do  19.10.2024 
   Maximálna platnosť do  19.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.10.2014 10/2014 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 02.11.2016 11/2016 FG4A
 
PDO 5013-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5013-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 23.04.2014 Typ Doručené
1a Doplnenie materiálov 23.04.2014 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 25.04.2014 Typ Doručené
3 08 Poplatok za udelenie DOO 13.05.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 19.05.2014 Typ Odoslané
5 Plná moc 25.07.2014 Typ Doručené
6 Plná moc 04.08.2014 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 14.08.2014 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PDO 14.08.2014 Typ Interné listy
9 Doplnenie materiálov 05.12.2014 Typ Doručené
10 Doplnenie materiálov 23.12.2014 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 06.11.2015 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 12.01.2016 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 03.08.2016 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 03.08.2016 Typ Interné listy
15 rozhodnutie o udelení DOO 28.09.2016 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní DOO 10.11.2016 Typ Odoslané
17 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 18.11.2021 Typ Doručené
18 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 22.11.2021 Typ Platba
19 druhopis DOO 23.11.2021 Typ Odoslané
PDO 5013-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku