Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR

ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PDO 5009-2010
(21)  Application Number  5009-2010 
(22)  Filing Date of Application  03.06.2010 
(11)  Certificate Number  90 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Janssen Pharmaceutica N. V.; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(54)  Invention Title  Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom 
(68)  Basic patent number  287269 
(95)  Product Protected by the Basic Patent  Etravirin 
   Kind of Product  liečivo 
(97)  SPC Appl. Publication Date  09.08.2010 
   SPC Grant Date  12.01.2011 
(92)  Number of First Registration in SK  EU/1/08/468/001 
(92)  Date of First Registration in SK  28.08.2008 
(93)  Number of First Registration in Community  EU/1/08/468/001 
(93)  Country of First Registration in Community  EU 
(93)  Date of First Registration in Community  28.08.2008 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Procedural Status  udelené osvedčenie 
   Legal Status  platné 
   Lien on SPC  No 
   Change, Revocation, Lapse, Invalidity of the Certificate   
   SPC validity from  25.09.2019 
   SPC validity minimum through  25.09.2022 
   SPC validity maximum through  01.03.2024 
   Reason for SPC Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.08.2010 08/2010 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 04.02.2011 02/2011 FG4A
3 Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín 05.02.2018 02/2018 TX4A
4 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 26.05.2021 10/2021 NC9A
5 Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 ND9A
 
PDO 5009-2010
S/N Fee Title Date Year Fee
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 02.09.2019 1 995,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 17.08.2020 2 1 327,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 13.08.2021 3 1 659,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PDO 5009-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.06.2010 Type Delivered
1a Plná moc 03.06.2010 Type Delivered
1b Doplnenie materiálov 03.06.2010 Type Delivered
2 08 Poplatok za udelenie DOO 08.06.2010 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 21.06.2010 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie PDO 21.06.2010 Type Internal Letter
5 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 08.11.2010 Type Internal Letter
6 pokyn na udelenie 08.11.2010 Type Internal Letter
7 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 09.12.2010 Type Sent document
8 oznámenie o zaslaní DOO 24.01.2011 Type Sent document
9 Žiadosť inde neuvedená 24.05.2017 Type Delivered
9a Príloha inde neuvedená 24.05.2017 Type Delivered
10 44 Poplatok 26.05.2017 Type Payment
11 menovanie, zvolanie komisie 16.06.2017 Type Internal Letter
12 referát pre odbornú komisiu 19.06.2017 Type Internal Letter
13 protokol o rokovaní komisie 23.06.2017 Type Internal Letter
14 protokol o hlasovaní komisie 23.06.2017 Type Internal Letter
15 výzva na doplnenie návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 13.07.2017 Type Sent document
16 Odpoveď na správu úradu 28.08.2017 Type Delivered
16a Plná moc 28.08.2017 Type Delivered
17 rozhodnutie o úprave doby platnosti / zmene DOO 12.10.2017 Type Sent document
18 vyhláška pre vestník - úprava doby platnosti / zmena 13.12.2017 Type Internal Letter
19 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 30.04.2021 Type Delivered
19a Plná moc 30.04.2021 Type Delivered
19b Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 30.04.2021 Type Delivered
19c Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Type Delivered
19d Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Type Delivered
19e Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Type Delivered
19f Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Type Delivered
19g Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Type Delivered
20 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 04.05.2021 Type Payment
21 pokyn na zverejnenie žiadosti o predĺženie doby platnosti DOO 07.05.2021 Type Internal Letter
22 pokyn na predĺženie platnosti DOO 14.09.2021 Type Internal Letter
23 dodatok k DOO 07.10.2021 Type Sent document
PDO 5009-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku