Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5009-2010
(21)  Číslo žiadosti  5009-2010 
(22)  Dátum podania žiadosti  03.06.2010 
(11)  Číslo osvedčenia  90 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica N. V.; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom 
(68)  Číslo základného patentu  287269 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Etravirin 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  09.08.2010 
   Dátum udelenia osvedčenia  12.01.2011 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/08/468/001 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  28.08.2008 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/08/468/001 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  28.08.2008 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  25.09.2019 
   Minimálna platnosť do  25.09.2022 
   Maximálna platnosť do  01.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.08.2010 08/2010 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 04.02.2011 02/2011 FG4A
3 Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín 05.02.2018 02/2018 TX4A
4 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 26.05.2021 10/2021 NC9A
5 Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 13.10.2021 19/2021 ND9A
 
PDO 5009-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 02.09.2019 1 995,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 17.08.2020 2 1 327,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 13.08.2021 3 1 659,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5009-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.06.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 03.06.2010 Typ Doručené
1b Doplnenie materiálov 03.06.2010 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 08.06.2010 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 21.06.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 21.06.2010 Typ Interné listy
5 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 08.11.2010 Typ Interné listy
6 pokyn na udelenie 08.11.2010 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 09.12.2010 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní DOO 24.01.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť inde neuvedená 24.05.2017 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 24.05.2017 Typ Doručené
10 44 Poplatok 26.05.2017 Typ Platba
11 menovanie, zvolanie komisie 16.06.2017 Typ Interné listy
12 referát pre odbornú komisiu 19.06.2017 Typ Interné listy
13 protokol o rokovaní komisie 23.06.2017 Typ Interné listy
14 protokol o hlasovaní komisie 23.06.2017 Typ Interné listy
15 výzva na doplnenie návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 13.07.2017 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 28.08.2017 Typ Doručené
16a Plná moc 28.08.2017 Typ Doručené
17 rozhodnutie o úprave doby platnosti / zmene DOO 12.10.2017 Typ Odoslané
18 vyhláška pre vestník - úprava doby platnosti / zmena 13.12.2017 Typ Interné listy
19 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 30.04.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
19b Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 30.04.2021 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
19e Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
19f Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
19g Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
20 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 04.05.2021 Typ Platba
21 pokyn na zverejnenie žiadosti o predĺženie doby platnosti DOO 07.05.2021 Typ Interné listy
22 pokyn na predĺženie platnosti DOO 14.09.2021 Typ Interné listy
23 dodatok k DOO 07.10.2021 Typ Odoslané
PDO 5009-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku