Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5008-2016
(21)  Číslo žiadosti  5008-2016 
(22)  Dátum podania žiadosti  18.05.2016 
(11)  Číslo osvedčenia  428 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  NOVARTIS PHARMA AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Farmaceutické kombinácie antagonistu receptora pre angiotenzín a inhibítora NEP 
(68)  Číslo základného patentu  E16108 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Sakubitril / valsartan, ako komplex sodných solí sakubitrilu a valsartanu, t.j. hemipentahydrát [3-((1S,3R)-1-bifenyl-4-ylmetyl-3-etoxykarbonyl-1-butylkarbamoyl)propionát-(S)-3'-metyl-2'-(pentanoyl{2 "-(tetrazol-5-ylát)-bifenyl-4´-ylmetyl}amino)butyrátu] trisodného 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  01.07.2016 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/15/1058 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  23.11.2015 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/15/1058 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  23.11.2015 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia  udelené 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  09.11.2026 
   Maximálna platnosť do  23.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 01.07.2016 7/2016 BA9A
 
PDO 5008-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 24.05.2016 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5008-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5008-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 18.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2016 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 26.05.2016 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 30.05.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 30.05.2016 Typ Interné listy
Oznámenie inde neuvedené 29.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o udelení DOO 29.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 21.09.2022 Typ Odoslané
PDO 5008-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku