Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5007-2011
(21)  Číslo žiadosti  5007-2011 
(22)  Dátum podania žiadosti  04.08.2011 
(11)  Číslo osvedčenia  186 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica N. V.; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Farmaceutická kompozícia, spôsob jej prípravy a použitie 
(68)  Číslo základného patentu  284013 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Paliperidón 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.03.2012 
   Dátum udelenia osvedčenia  14.09.2015 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/11/672/001EU/1/11/672/002EU/1/11/672/003EU/1/11/672/004EU/1/11/672/005EU/1/11/672/006 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  04.03.2011 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/11/672/001, EU/1/11/672/002, EU/1/11/672/003, EU/1/11/672/004, EU/1/11/672/005, EU/1/11/672/006 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  04.03.2011 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  zaniknuté 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia  13.05.2022 
   Platnosť od  13.05.2017 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.03.2012 3/2012 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 04.08.2015 8/2015 FG4A
3 Poznámky v dodatkových ochranných osvedčeniach 05.09.2016 9/2016 XX4D
 
PDO 5007-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 04.08.2011 165,50 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.03.2013 20,00 EUR
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 20.04.2016 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5007-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 12.04.2017 995,50 EUR 1
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 16.04.2018 1 327,50 EUR 2
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 11.04.2019 1 659,50 EUR 3
4 53 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 4. rok 14.04.2020 1 991,50 EUR 4
5 54 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 5. rok 13.04.2021 2 323,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5007-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 04.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Doplnenie materiálov 04.08.2011 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 08.08.2011 Typ Platba
3 Plná moc 25.08.2011 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 08.12.2011 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 12.12.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PDO 12.12.2011 Typ Interné listy
7 Doplnenie materiálov 20.12.2011 Typ Doručené
8 správa o prieskume - vecné nedostatky 29.10.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.01.2013 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2013 Typ Platba
12 Odpoveď na správu úradu 19.04.2013 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 13.07.2015 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 13.07.2015 Typ Interné listy
15 rozhodnutie o udelení DOO 12.08.2015 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní DOO 13.10.2015 Typ Odoslané
17 Žiadosť inde neuvedená 10.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
18 vyžiadanie poplatku za návrh na neplatnosť / zrušenie / zmenu 08.04.2016 Typ Odoslané
19 20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 22.04.2016 Typ Platba
20 menovanie, zvolanie komisie 25.04.2016 Typ Interné listy
21 referát pre odbornú komisiu 25.04.2016 Typ Interné listy
22 protokol o rokovaní komisie 25.04.2016 Typ Interné listy
23 protokol o hlasovaní komisie 25.04.2016 Typ Interné listy
24 rozhodnutie o úprave doby platnosti / zmene DOO 15.06.2016 Typ Odoslané
25 vyhláška pre vestník - úprava doby platnosti / zmena 19.07.2016 Typ Interné listy
PDO 5007-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku