Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5006-2015
(21)  Číslo žiadosti  5006-2015 
(22)  Dátum podania žiadosti  10.04.2015 
(11)  Číslo osvedčenia  233 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Inhibítory Brutonovej tyrozín kinázy 
(68)  Číslo základného patentu  E11039 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Ibrutinib 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.06.2015 
   Dátum udelenia osvedčenia  07.09.2016 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/14/945 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  23.10.2014 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/14/945 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  23.10.2014 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  29.12.2026 
   Minimálna platnosť do  29.12.2026 
   Maximálna platnosť do  23.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.06.2015 6/2015 BA9A
2 Prevody a prechody práv na žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 01.08.2016 8/2016 GB9A
3 Zmeny adries žiadateľov o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 01.08.2016 8/2016 HE9A
4 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 03.10.2016 10/2016 FG4A
 
PDO 5006-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 13.04.2015 166,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2016 27,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2016 7,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2016 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5006-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5006-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 10.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.04.2015 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 24.04.2015 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 29.04.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 29.04.2015 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 03.12.2015 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 31.05.2016 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 31.05.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prechodu 14.07.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.07.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.07.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.07.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.07.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2016 Typ Platba
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2016 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.07.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení DOO 04.08.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 27.09.2016 Typ Odoslané
PDO 5006-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 19.07.2016 Oxford Amherst LLC Pharmacyclics, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.07.2016 Pharmacyclics LLC Oxford Amherst LLC
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.07.2016 Pharmacyclics LLC Pharmacyclics LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku