Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR

ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PDO 5006-2008
(21)  Application Number  5006-2008 
(22)  Filing Date of Application  08.10.2008 
(11)  Certificate Number  77 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065; US 
(54)  Invention Title  Beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny a tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny ako inhibítory dipeptidyl peptidázy na liečenie alebo prevenciu diabetu 
(68)  Basic patent number  E692 
(95)  Product Protected by the Basic Patent  Sitagliptín a metformín 
   Kind of Product  liečivo 
(97)  SPC Appl. Publication Date  05.12.2008 
   SPC Grant Date  26.10.2009 
(92)  Number of First Registration in SK  EU/1/08/455/001-EU/1/08/455/014EU/1/08/456/001-EU/1/08/456/014EU/1/08/457/001-EU/1/08/457/014 
(92)  Date of First Registration in SK  16.07.2008 
(93)  Number of First Registration in Community  58450 01, 58450 02, 58450 03 
(93)  Country of First Registration in Community  CH 
(93)  Date of First Registration in Community  08.04.2008 
(74)  Attorney(s)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
   Procedural Status  udelené osvedčenie 
   Legal Status   
   Lien on SPC  No 
   Change, Revocation, Lapse, Invalidity of the Certificate   
   SPC validity from  06.07.2022 
   SPC validity minimum through  08.04.2023 
   SPC validity maximum through  08.04.2023 
   Reason for SPC Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.12.2008 12/2008 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 05.11.2009 11/2009 FG4A
3 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 07.04.2010 4/2010 TC4A
4 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 01.03.2013 3/2013 PC4A
5 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 01.03.2013 3/2013 TC4A
 
PDO 5006-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za udelenie DOO 10.10.2008 5 000,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2010 6,50 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 6,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2012 26,50 EUR
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 16.10.2020 200,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.04.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.06.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.03.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PDO 5006-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 27.06.2022 995,50 EUR 1
50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 30.06.2022 995,50 EUR 1 26.07.2022 995,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PDO 5006-2008
S/N Item Name Date Type Document Payment
všeobecný referátnik Type Sent document
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 08.10.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 08.10.2008 Type Delivered
Plná moc 08.10.2008 Type Delivered
08 Poplatok za udelenie DOO 14.10.2008 Type Payment
pokyn na zverejnenie PDO 16.10.2008 Type Internal Letter
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 16.10.2008 Type Internal Letter
vyžiadanie zástupcu - zmena 09.06.2009 Type Sent document
Doplnenie údajov 25.06.2009 Type Delivered
vyžiadanie zástupcu - zmena 02.07.2009 Type Sent document
Plná moc 20.08.2009 Type Delivered
pokyn na udelenie 26.08.2009 Type Internal Letter
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 26.08.2009 Type Internal Letter
rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 25.09.2009 Type Sent document
oznámenie o zaslaní DOO 04.11.2009 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 21.01.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2010 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 02.03.2010 Type Sent document
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 Type Payment
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 Type Payment
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 05.09.2012 Type Delivered
Plná moc 05.09.2012 Type Delivered
Prechodová listina 05.09.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 05.09.2012 Type Delivered
Doplnenie materiálov 05.09.2012 Type Delivered
Plná moc 05.09.2012 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 29.01.2013 Type Sent document
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 26.08.2020 Type Delivered
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 31.08.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 02.09.2020 Type Sent document
Návrh na vyhlásenie neplatnosti dodatkového ochranného osvedčenia 19.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Type Delivered
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 20.10.2020 Type Payment
výzva na doplnenie návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 23.10.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.11.2020 Type Delivered
Plná moc 10.11.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.11.2020 Type Sent document
Doplnenie materiálov 25.11.2020 Type Delivered
Plná moc 25.11.2020 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 25.11.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 30.11.2020 Type Sent document
výzva na vyjadrenie k návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 02.12.2020 Type Sent document
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 28.01.2021 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 29.01.2021 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.02.2021 Type Delivered
Sprievodný list 09.02.2021 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty 10.02.2021 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.04.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 08.04.2021 Type Delivered
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.04.2021 Type Payment
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.04.2021 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 03.06.2021 Type Delivered
konečná lehota 08.06.2021 Type Sent document
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.06.2021 Type Payment
Doplnenie materiálov 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Doplnenie materiálov 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Type Delivered
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie neplatnosti dodatkového ochranného osvedčenia 09.08.2021 Type Delivered
Sprievodný list 09.08.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 30.08.2021 Type Sent document
Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 31.08.2021 Type Sent document
Doplnenie materiálov 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Type Delivered
Sprievodný list 04.11.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 05.11.2021 Type Sent document
Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 05.11.2021 Type Sent document
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 07.12.2021 Type Delivered
Plná moc 07.12.2021 Type Delivered
Sprievodný list 07.12.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 09.12.2021 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 06.01.2022 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty 10.01.2022 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 08.03.2022 Type Delivered
konečná lehota 29.03.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 22.04.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.05.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 12.05.2022 Type Delivered
Podanie inde neuvedené 22.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 22.06.2022 Type Delivered
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.07.2022 Type Delivered
Plná moc 04.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 04.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.07.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 18.07.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 26.07.2022 Type Sent document
PDO 5006-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2010 Merck Sharp & Dohme Corp. MERCK & CO., INC.
2 Prevod majiteľa 28.01.2013 SCHERING CORPORATION Merck Sharp & Dohme Corp.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2013 Merck Sharp & Dohme Corp. SCHERING CORPORATION
4 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2013 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2020 JUDr. Andrea Kůs Považanová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku